Září 2020
Tools
Typography

Přinášíme Vám reportáž Českého rozhlasu, ve které se Lydia Thienen-Adlerflycht, manželka Franze Thienen-Adlerflychta, vyjádřila k tomu, že město Luhačovice znehodnotilo jejich majetek - především zámek Luhačovice. Argumentuje tím, že se o něj nestaralo s péčí řádného hospodáře a bude požadovat více jak 10 milionů korun jako kompenzaci. Rodina již zaslala městu předžalobní výzvu, ve které žáda o peníze smírčí cestou. V případě, že město na tuto dohodu nepřistoupí, bude se domáhat náhrady soudní cestou. V zámku zatíženém po 20 let restitučním sporem a tedy právní nejistotou po desetiletí sídlily dvě důležité organizace. Z tohoto důvodu se město o tyto prostory muselo logicky starat tak, aby bylo vyhověno všem zákonným požadavkům. Na druhou stranu město nemohlo provádět větší investiční zásahy, neboť by naopak mohlo být v podezření, že investuje veřejné prostředky do majetku, který jí může být soudně odebrán. K tomuto nakonec skutečně došlo. Je nutné připomenout, že se v prostorách pohybovaly stovky dětí a kdyby naopak nebylo města Luhačovice, které se o prostory staralo jako o "své vlastní", zámek by byl v dnešní době již v katastrofálně havarijním stavu, ve kterém by nebylo možné provozovat pedagogickou činnost, jak pod vedením města Luhačovice, tak po vedením Zlínského kraje, jakožto zřizovatele ZUŠ Luhačovice. Je třeba si uvědomit, že každá historická budova vyžaduje vysoce nákladovou investiční péči, kterou však municipalita není schopna zajistit, pokud nemá zcela jasný právní titul. Nahrávku z rozhlasu zveřejňujeme z tohoto důvodu, aby si veřejnost udělala vlastní názor.

Přinášíme Vám reportáž Českého rozhlasu, ve které se Lydia Thienen-Adlerflycht, manželka Franze Thienen-Adlerflychta, vyjádřila k tomu, že město Luhačovice znehodnotilo jejich majetek - především zámek Luhačovice. Argumentuje tím, že se o něj nestaralo s péčí řádného hospodáře a bude požadovat více jak 10 milionů korun jako kompenzaci. Rodina již zaslala městu předžalobní výzvu, ve které žáda o peníze smírčí cestou. V případě, že město na tuto dohodu nepřistoupí, bude se domáhat náhrady soudní cestou. V zámku zatíženém po 20 let restitučním sporem a tedy právní nejistotou po desetiletí sídlily dvě důležité organizace. Z tohoto důvodu se město o tyto prostory muselo logicky starat tak, aby bylo vyhověno všem zákonným požadavkům. Na druhou stranu město nemohlo provádět větší investiční zásahy, neboť by naopak mohlo být v podezření, že investuje veřejné prostředky do majetku, který jí může být soudně odebrán. K tomuto nakonec skutečně došlo. Je nutné připomenout, že se v prostorách pohybovaly stovky dětí a kdyby naopak nebylo města Luhačovice, které se o prostory staralo jako o "své vlastní", zámek by byl v dnešní době již v katastrofálně havarijním stavu, ve kterém by nebylo možné provozovat pedagogickou činnost, jak pod vedením města Luhačovice, tak po vedením Zlínského kraje, jakožto zřizovatele ZUŠ Luhačovice. Je třeba si uvědomit, že každá historická budova vyžaduje vysoce nákladovou investiční péči, kterou však municipalita není schopna zajistit, pokud nemá zcela jasný právní titul. Nahrávku z rozhlasu zveřejňujeme z tohoto důvodu, aby si veřejnost udělala vlastní názor.

 

Zdroj: vlastní nahrávka