Červenec 2019
Tools
Typography

Prostranství před městským domem kultury Elektra v Luhačovicích se změní. Město se do úprav pustí po prázdninách, informovala vedoucí Odboru správy majetku Magdalena Blahová na svých webových stránkách. Od začátku září 2019 budou zahájeny stavební práce související s plánovanou úpravou stávajících ploch kolem hlavního vstupu do Městského domu kultury Elektra Luhačovice. Dojde k rekonstrukci zpevněných ploch, schodišť, opěrných zídek, veřejného osvětlení a zeleně. Umělecká plastika v blízkosti hlavního vstupu do budovy bude přemístěna na nové místo blíže k ulici Masarykova, na jejím původním místě vznikne prostor pro pořádání kulturních akcí včetně podia. Pro ilustraci přikládáme situační výkres, kde je rozsah prací znázorněn.

Prostranství před městským domem kultury Elektra v Luhačovicích se změní. Město se do úprav pustí po prázdninách, informovala vedoucí Odboru správy majetku Magdalena Blahová na svých webových stránkách. Od začátku září 2019 budou zahájeny stavební práce související s plánovanou úpravou stávajících ploch kolem hlavního vstupu do Městského domu kultury Elektra Luhačovice. Dojde k rekonstrukci zpevněných ploch, schodišť, opěrných zídek, veřejného osvětlení a zeleně. Umělecká plastika v blízkosti hlavního vstupu do budovy bude přemístěna na nové místo blíže k ulici Masarykova, na jejím původním místě vznikne prostor pro pořádání kulturních akcí včetně podia. Pro ilustraci přikládáme situační výkres, kde je rozsah prací znázorněn.

Více na zlin.cz, foto MDK Elektra