Díky důrazu na dodržování opatření proti koronaviru, pochopení obyvatel a maximální snaze vedení města se daří zatím velmi dobře zvládat v Luhačovicích situace během nouzového stavu. Velmi pomáhají dobrovolníci šijící roušky a zajišťující nákupy pro seniory. To vše jistě přispívá k tomu, že situace ve městě je klidná a z hlediska hrozby epidemie zatím velmi příznivá. "Podle informací, které mám k dispozici k 10:00 ve čtvrtek 19. března, nemáme dosud hlášenu žádnou nákazu koronavirem na území celého ORP Luhačovice," konstatoval starosta města Marian Ležák. "I přes složitou situaci v regionu panuje v Luhačovicích odhodlaná atmosféra a pozitivní přístup všech. Život v našem lázeňském městě pokračuje dál a lidé se úžasně semkli," doplnil starosta.