Komunální volby 2014
Tools
Typography

[Volby 2014] Vážení čtenáři, v naší redakční poště přistál volební leták ODS. Můžete se seznámit s volebním programem a kandidátní listinou, která rovněž obsahuje fotografie kandidujících osob.

[Volby 2014] Vážení čtenáři, v naší redakční poště přistál volební leták ODS. Můžete se seznámit s volebním programem a kandidátní listinou, která rovněž obsahuje fotografie kandidujících osob.

Lázeňství a cestovní ruch

- Dokončení rekonstrukce ulice Dr. Veselého jako hlavní promenádní ulice

- Bezpečné propojení města a přehrady pro chodce i cyklisty

- Celková úprava kolem MěDK Elektra

- Pokračování spolupráce s podnikateli v oblasti cestovního ruchu a lázeňství

Doprava a životní prostředí

- Celkové řešení dopravy v ulici Družstevní včetně mostu a parkoviště

- Osvětlení všech přechodů ve městě

- Rekonstrukce veřejného osvětlení

- Dobudování cyklostezky Luhačovice – Uherský Brod

- Realizace nového centra odpadového hospodářství

- Obnova komunální techniky

Rozvoj infrastruktury a bydlení

- Pokračování prodeje bytů do osobního vlastnictví

- Celková rekonstrukce hlavního prostoru v dolní části města – ul.Družstevní

- Postupná úplná rekonstrukce chodníků a místních komunikací

- Rozšíření hřbitova

- Optimalizace zástavby v lokalitě Slunná

Školství, kultura, sport

- Zateplení hlavní budovy základní školy

- Rekonstrukce knihovny

- Revitalizace dětských hřišť ve městě

- Zachování grantového systému dotací

- Podpora DDM jako centrálního místa využití volného času dětí a mládeže

- Pokračovat v dobudování spodní části SC Radostova

- Modernizace zahrady MŠ

Sociální a zdravotní oblast

- Spolupráce se Zlínským krajem při rozjezdu nového domova pro seniory

- Zachování a snaha o rozšíření stávajícího systému zdravotní péče

- Podpora seniorů ve městě /zvýhodněné vstupné na akce města/

Podnikatelská oblast

- Podpora a vylepšení spolupráce s místními podnikateli při realizaci jejich projektů

- Využití obecních prostor pro podnikání soukromých firem

Organizační a legislativní záležitosti, chod města

- Formou vyhlášek a nařízení řešit negativní jevy ve městě

Integrované obce

- Podpora volnočasových aktivit občanů

- Podpora rodinného bydlení

- Pokračování práce osadních výborů

- Postupná rekonstrukce místních komunikací a veřejného osvětlení